Nalezeno produktů

6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
19mm
22mm

Mramor – Černo-bílý kamenný plug

90.00 100.00 
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
19mm
22mm
25mm

Magnezit – plug do ucha z bílého minerálu

90.00 160.00 
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
16mm

Kunzit – Narůžovělý plug do ucha z minerálu

80.00 110.00 
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm

Jaspis – plug do ucha z minerálu

80.00 170.00 
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
12mm

Jadeit – Plug do ucha z bílého minerálu

80.00 90.00 
3mm
4mm
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm

Howlit – Červený plug do ucha z minerálu

80.00 170.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm

Avanturín – zelený plug do ucha z minerálu

80.00 120.00 
4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm

Ametyst – Fialový plug do ucha z minerálu

90.00 120.00 
3mm
4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm

Tyrkys – tyrkysová kámen

80.00 130.00